Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro LS 2016/2017 probíhá do 08.09.2017 23:59.