Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro ZS 2016/2017 probíhá do 31.03.2017 23:59.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 939 ze 1502 1,81
Filozofická fakulta 100 ze 751 1,53
Pedagogická fakulta 1055 ze 2413 1,58
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 135 ze 197 1,65
Teologická fakulta 245 ze 722 1,53
Zdravotně sociální fakulta 1188 ze 2037 1,59
Zemědělská fakulta 243 ze 1244 1,64