Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro ZS 2019/2020 probíhá do 16.02.2020 23:59.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 542 ze 1206 1,68
Filozofická fakulta 20 ze 568 1,54
Pedagogická fakulta 332 ze 2173 1,52
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 92 ze 139 1,49
Teologická fakulta 66 ze 698 1,44
Zdravotně sociální fakulta 131 ze 1644 1,66
Zemědělská fakulta 21 ze 962 1,65