Hodnocení bylo ukončeno

Hodnocení pro ZS 2017/2018 bylo ukončeno. Prohlédněte si výsledky hodnocení.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 769 ze 1440 1,78
Filozofická fakulta 111 ze 639 1,60
Pedagogická fakulta 975 ze 2831 1,58
Přírodovědecká fakulta 2 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 95 ze 153 1,60
Teologická fakulta 327 ze 703 1,50
Zdravotně sociální fakulta 818 ze 1955 1,59
Zemědělská fakulta 326 ze 1127 1,60