Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro LS 2019/2020 probíhá do 30.09.2020 23:59.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 203 ze 1025 0,96
Filozofická fakulta 28 ze 527 1,05
Pedagogická fakulta 290 ze 2001 0,93
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 70 ze 100 1,12
Teologická fakulta 31 ze 636 0,89
Zdravotně sociální fakulta 109 ze 1510 1,00
Zemědělská fakulta 42 ze 886 1,00