Hodnocení není spuštěno

Hodnocení pro ZS 2017/2018 bude probíhat od 08.01.2018 00:00.