Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro ZS 2016/2017 probíhá do 31.03.2017 23:59.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 922 ze 1502 1,81
Filozofická fakulta 0 0,00
Pedagogická fakulta 343 ze 2413 1,55
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 108 ze 197 1,63
Teologická fakulta 44 ze 722 1,56
Zdravotně sociální fakulta 435 ze 2037 1,62
Zemědělská fakulta 68 ze 1244 1,60