Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro LS 2016/2017 probíhá do 08.09.2017 23:59.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 483 ze 1271 1,74
Filozofická fakulta 18 ze 666 1,52
Pedagogická fakulta 426 ze 2124 1,52
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 105 ze 168 1,64
Teologická fakulta 41 ze 669 1,48
Zdravotně sociální fakulta 393 ze 1904 1,59
Zemědělská fakulta 35 ze 1076 1,79