Pravidla vkládání

 • Prosíme Vás, abyste hodnotili každého přednášejícího zvlášť; výsledky ankety tak budou mnohem adresnější a snáze přispějí
  k vyladění celkové organizace kurzů s velkým množstvím přednášejících
 • Základním měřítkem je v SHV známka za "celkový dojem", podle ní je řazen i výsledný žebříček.
  SHV pracuje se subjektivními dojmy a názory - nebojte se proto odpovídat ani na otázky typu
  "je přednášející odborně na výši", byť se necítíte kompetentní toto soudit.
 • Jazyky hodnoťte jako přednášku; v tomto případě věnujte prosím zvýšenou pozornost názvu kurzu - angličtin je mnoho a špatně se v tom orientuje...
 • Pokud chcete něco sdělit konkrétním přednášejícím využijte rámečků pod tabulkou. Využívejte této možnosti zejména v případě, že jste nedali "celkové organizaci kurzu" zrovna nejlepší známku. Slovní vyjádření toho, co Vám
  v přednášce chybí nebo naopak co se vám líbí, je pro přednášejícího cennější než číslo. 
 • Pokud máte zapsáno více kurzů, odešlete vyplněný formulář a použijte další.