Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Katedra etiky, psychologie a charitativní práce KCHP 1,67 204
Katedra filosofie a religionistiky KFI 1,55 154
Katedra pedagogiky KPD 1,53 108
Katedra teologických věd KTEO 1,37 63
Oddělení jazyků OJA 1,29 26
Oddělení praxe OPR 1,46 42