Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Katedra etiky, psychologie a charitativní práce KCHP 1,78 21
Katedra filosofie a religionistiky KFI 1,49 18
Katedra pedagogiky KPD 1,77 18
Katedra teologických věd KTEO 1,07 13
Oddělení jazyků OJA 1,33 2
Oddělení praxe OPR 1,65 4