Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Katedra etiky, psychologie a charitativní práce KCHP 1,53 877
Katedra filosofie a religionistiky KFI 1,43 496
Katedra pedagogiky KPD 1,54 567
Katedra teologických věd KTEO 1,42 394
Oddělení jazyků OJA 1,30 124
Oddělení praxe OPR 1,66 160