Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Katedra etiky, psychologie a charitativní práce KCHP 1,66 94
Katedra filosofie a religionistiky KFI 1,32 62
Katedra pedagogiky KPD 1,49 53
Katedra teologických věd KTEO 1,42 51
Oddělení jazyků OJA 1,23 14
Oddělení praxe OPR 1,58 15