Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Katedra etiky, psychologie a charitativní práce KCHP 1,75 2
Katedra filosofie a religionistiky KFI 1,28 14
Katedra teologických věd KTEO 1,56 4
Oddělení jazyků OJA 2,20 1