Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Katedra etiky, psychologie a charitativní práce KCHP 1,55 326
Katedra filosofie a religionistiky KFI 1,38 195
Katedra pedagogiky KPD 1,47 339
Katedra teologických věd KTEO 1,21 167
Oddělení jazyků OJA 1,33 41
Oddělení praxe OPR 1,43 83