Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Katedra etiky, psychologie a charitativní práce KCHP 1,47 142
Katedra filosofie a religionistiky KFI 1,47 165
Katedra pedagogiky KPD 1,57 114
Katedra teologických věd KTEO 1,27 45
Oddělení jazyků OJA 1,33 22
Oddělení praxe OPR 1,42 32