Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Katedra etiky, psychologie a charitativní práce KCHP 1,54 722
Katedra filosofie a religionistiky KFI 1,54 426
Katedra pedagogiky KPD 1,54 394
Katedra teologických věd KTEO 1,35 270
Oddělení jazyků OJA 1,32 66
Oddělení praxe OPR 1,48 111