Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Katedra etiky, psychologie a charitativní práce KCHP 1,67 106
Katedra filosofie a religionistiky KFI 1,34 67
Katedra pedagogiky KPD 1,46 63
Katedra teologických věd KTEO 1,42 54
Oddělení jazyků OJA 1,20 16
Oddělení praxe OPR 1,51 17