Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Katedra etiky, psychologie a charitativní práce KCHP 1,52 116
Katedra filosofie a religionistiky KFI 1,55 87
Katedra pedagogiky KPD 1,54 149
Katedra teologických věd KTEO 1,32 69
Oddělení jazyků OJA 1,35 19
Oddělení praxe OPR 1,45 23