Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Katedra etiky, psychologie a charitativní práce KCHP 1,64 619
Katedra filosofie a religionistiky KFI 1,56 493
Katedra pedagogiky KPD 1,49 396
Katedra teologických věd KTEO 1,50 273
Oddělení jazyků OJA 1,28 68
Oddělení praxe OPR 1,62 79