Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Katedra etiky, psychologie a charitativní práce KCHP 0,82 47
Katedra filosofie a religionistiky KFI 0,83 77
Katedra pedagogiky KPD 1,05 40
Katedra teologických věd KTEO 0,78 34
Oddělení jazyků OJA 0,59 4
Oddělení praxe OPR 1,33 8