Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Katedra etiky, psychologie a charitativní práce KCHP 1,64 126
Katedra filosofie a religionistiky KFI 1,42 78
Katedra pedagogiky KPD 1,43 69
Katedra teologických věd KTEO 1,37 71
Oddělení jazyků OJA 1,19 20
Oddělení praxe OPR 1,43 21