Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Katedra filosofie a religionistiky KFI 0,84 100
Katedra pedagogiky KPD 1,06 79
Katedra sociální a charitativní práce KCHP 0,81 81
Katedra teologických věd KTEO 0,81 60
Oddělení jazyků OJA 0,73 14
Oddělení praxe OPR 1,02 16